Informatie voor familieleden

Als familielid is het vaak niet evident om de angst die jouw naaste overspoelt te begrijpen, laat staat om te weten hoe je er het best mee kan omgaan!

We verwijzen daarom naar enkele boeken waarin je jou kan verdiepen om meer inzicht te verkrijgen in de angstklachten en wat dit teweeg brengt bij een persoon. Daarnaast bieden we een overzicht van de verschillende angstoornissen en omschrijven we in een notendop de symptomen en gevolgen hiervan.

bibliotherapie

psycho educatie